Karma mokra Tigeria

Dziś pod lupą karma mokra Tigeria. Dopiero luty, a tyle się dzieje. Zooplus niezwalania z dodawaniem nowości do oferty. W ostatnim czasie do asortymentu dołączyły saszetki Josera w wersji Filet i Pate. Następnie pojawiły się dwie nowe marki własne Zooplusa. Zooplus Bio, który recenzowałam w […]

Read more

Karma mokra zooplus Bio

Z pewnością kojarzycie sklep internetowy Zooplus? Teraz do grona ich marek własnych takich jak np. Feringa czy Wild Freedom dołączył nowa super pozycja: zooplus Bio. Propozycję innych, dobrych karm mokrych znajdziecie we wpisie: Dobre mokre karmy dla kota 2019 Zooplus Bio to karma pełnowartościowa, cechująca […]

Read more

Karmy dla kota. Czy dobre znaczą drogie?

Jed­nym z naj­częst­szych argu­men­tów pada­ją­cych w każ­dej dys­ku­sji o kar­mie­niu kota jest,, Bo ja nie mam pie­niędzy na kar­mie­nie dobrymi kar­mami ” Po dopy­ta­niu oka­zuje się, że osoba podaje bar­dzo popu­larne karmy mar­ke­towe takie jak np. Whi­skas, Felix, Kiti­kat … Oczy­wi­ście, że życie jest dro­gie. Każ­dego dnia jeste­śmy […]

Read more

Close